Nå innfører vi kaptein på Gulljentene

Hvorfor innfører vi kaptein: Vi ønsker at spillerne skal lære seg å ta ansvar for laget, medspillere, motspillere, fair play og for Bogafjell I.L. Å være kaptein handler om å våge å gå foran på en positiv måte. Vi mener at symbolikken i et kapteinbind vil hjelpe spillerne på vei til det. For noen vil det falle naturlig, for andre vil det bli en utfordring. Vårt mål er at alle spillerne lærer seg kapteinsrollen slik at vi stil slutt ikke trenger utnevne kaptein for vi har 21 spillere som alle tørr å gå foran.

Hvem skal være kaptein: ALLE. Kapteinsbindet skal gå på rundgang. Men vi gir oss ikke før vi har 21 utdannede kapteiner, så noen vil kanskje bli utfordret flere ganger enn andre.
Hvordan: Alle spillerne får utdelt «kapteinens oppgaver» (vedlegg). Hjemmeleksen er å sette seg inn i oppgavene. Hvis vi får anledning, utnevner vi kaptein på treningen før kamp slik at ukens kapteiner kan forberede seg litt ekstra.

Hvordan kan foreldre bidra: Les gjennom oppgavene. Snakke med jentenes om hvordan de kan løse oppgaven på en positiv måte. En av oppgavene er å skrive kampreferat. Her trenger jentene kanskje litt hjelp. Referatet skal være kort og enkelt (overskrift, innledning og referat). Ved å skrive referat må jentene være observante på hva som skjer i kampen, holde fokus og ikke minst blir alle norsklærere fornøyd. Husk at i et referat er det lett å nevne den/de som skårer. Men ikke glem den gode innsatsen, taklingen, redningen, driblingen, pasningen eller det gode løpet.

Mvh
Trenerteamet