Nytt oppsett for medlemskontigent og treningsavgift

Årsmøtet vedtok styrets innstilling til endring i medlemskontigent og treningsavgift. Her er de nye satsene

Hovedmålet med å gjøre om på kontigentene er å innfri lovverket til Norges Idrettsforbund.
Denne slår fast at det skal skilles mellom medlemskontigent og treningsavgift, hvor medlemskontigent skal være et beløp som kvalifiserer til medlemsskap, og at man betaler en treningsavgift pr. idrett man deltar på.

Et annet mål for oss er å sikre at trenere, lagledere og andre med viktige verv i klubben har medbestemmelsesrett og kan påvirke retningen i idrettslaget vårt.
Dette kan vi kun få til dersom disse også er medlemmer av klubben. NIF slår også fast at trenere og lagledere  være medlem av idrettslaget for å kunne operere som trenere.

Mer info rundt den nye modellen finnes i årsmøtedokumentene som ble vedtatt.

– Medlemskontigenten for 2018 vil bli sendt ut i løpet av mars og gjelder fra 01.03.2018 til og med 28.02.2019.
– Treningsavgift for fotball vil bli sendt ut i april/mai og gjelder i perioden fra 1.april til og med 31.mars
– Treningsavgift for håndball, dametrim og barnetrim vil bli sendt ut i september og gjelder fra 1.september til og med 31.august.

Alle de nye satsene ligger på nettsiden under “medlemsservice”