Parkering

Arbeidet med å bygge nye ungdomskolen på Bogafjell er i gang. Dette innebærer at man har sperret av grusplassen som ble brukt til parkering, noe som selvfølgelig kan by på noen ekstra utfordringer for oss.

Vi oppfordrer selvfølgelig alle som kan til å gå eller sykle til anlegget (husk refleks), men dersom man velger å ta bilen er det veldig viktig at man parkerer på riktig måte.
Parkeringsplassene rundt Bogafjellbanen fylles opp veldig fort, og da er alternativet de andre offentlige parkeringsplassene i området som vil være ved kirken eller eventuelt parkeringsplassen ved Bogafjell Skole. Skal man til nedre bane kan man da gå stien ned fra brakken bak kirken og komme rett ned.

Vi kan ikke parkere langs fortau, i gaten, hos naboene eller andre steder. I og med at dette også er offentlig vei og parkering er Sandnes Parkering jevnt og trutt på besøk, og vi ser vel for oss at de neppe kommer mindre på besøk når de vet at parkeringsutfordringene har blitt litt større.

Det ligger også info om parkering på nettsiden vår under “Om oss” og “Info til gjestende lag” som vi kan dele.