Hånd i hånd fondet

Bogafjell IL sin visjon er HÅND I HÅND – MOT NYE MÅL

I det ligger det mye. Hånd i hånd sier noe om vi er i et felleskap. Vi driver med lagidrett, og da trenger vi å jobbe sammen i alt vi gjør. Barna skal hjelpe hverandre som medspillere. Vi skal gjøre hverandre gode.

Noen ganger møter man utfordringer som det kan være vanskelig å lese seg frem til svaret på, og noen utfordringer kan det også være vanskelig å snakke med trener eller lagleder om.
Det kan for eksempel være utfordringer knyttet til familieøkonomi som gjør at man ikke får betalt klubbkontingent eller treningsavgift. Eller det kan være koblet til sykdom som gjør man behøver tilrettelegging, eller at man ønsker å få dekket kostnader i forbindelse med ledsager, eller noe annet som behøver tilrettelegging/støtte.

Bogafjell IL har nå etablert et internt fond som skal bidra med nettopp dette, og hva er ikke mer naturlig da enn å kalle det for nettopp
«HÅND I HÅND FONDET»?

Gjennom å samle øremerkede midler til tilrettelegging, støtte og samfunnsansvar i nærmiljøet skal Bogafjell IL lettere bidra til å gjøre hverdagen bittelitt enklere for noen som trenger det. Og det.. det er lagspill!!

Styret i Bogafjell IL har bevilget kr. 15.000 i startkapital og sender forespørselen videre til medlemmer, næringsliv og andre.
Man kan selv velge beløp i nettbutikken. Dersom du representerer en bedrift kan du ta kontakt med marked@bogafjellil.no


HÅND I HÅND – MOT NYE MÅL