Trener -og lagledersamling

2. november var alle trenere og lagledere invitert til samling med Ressursgruppen.

Hans Skjæveland innledet kvelden med å fortelle om hvem Ressursgruppen er og hva de kan brukes til, og hvorfor Bogafjell il ønsker å ha dette tilbudet til trenere og lagledere. Han fortalte også kort om hvilken metode forskning viser fungerer best i relasjonsbygging.

Vi var så heldige å ha Per Egil Espedal på besøk som fortalte om noe om opplevelser i idretten som har påvirket hans liv. Etter mange år på kjøret bruker han nå fotball og annen trening både privat og i jobbsammenheng for å hjelpe andre som har rus -og/eller psykiske vansker. Han hadde til slutt ett råd til oss alle: Se hver enkelt! Både de som bråker og de som er stille og gjemmer seg.

Resten av samlingen jobbet alle med caser som er aktuelle fra trenerhverdagen. Gruppene var ivrige og fikk mange gode refleksjoner rundt de forskjellige utfordringene. Og alle fikk bidra da vi tok refleksjonene i plenum.

Tilbakemeldinger fra forsamlingen:

  • Dette bør bli obligatorisk for alle trenere!
  • Veldig lærerikt!
  • Spennende temaer!
  • Håper Ressursgruppen jobber videre for å holde dette varmt i klubben.
  • Slike kvelder bør arrangeres to ganger i året.

Ressursgruppen takker alle for at de kom og bidro til en flott samling!