Bogafjells trenerveiledere er klare til å bidra for ditt lag

Trenerveilederne skal følge opp klubbens trenere i hverdagen. Gi beskjed om ditt lag ønsker besøk på treningsfeltet.

Arnt Ove Ivesdal (alle aldersgrupper) og Lars Fisketjøn (barnefotball 5-9 år) er Bogafjell ILs NFF-utdannete trenerveiledere. Blant trenerveiledernes oppgaver ligger oppfølging og veiledning på treningsfeltet. Det betyr at dere kan booke én av våre trenerveiledere til deres treningsøkter, for oppfølging og veiledning av lagets trenerteam.

Hva en veileder IKKE er?
En trenerveileder er ikke et kontrollorgan, og skal verken finne feil eller mangler ved lagets treninger. Tvert imot.

Hva skal trenerveilederen gjøre?
Observere gjennomføring av trening og kamp, og trygge trenerne i deres arbeid med Bogafjells unge spillere. Stille åpne spørsmål, skape refleksjon innad i trenerteamet, og bidra til økt inspirasjon for trenerne.

En typisk veiledning består i at trenerveileder observerer tre-fire treninger i løpet av en kort periode. Etter hver trening står trenerne igjen sammen med veileder inntil 30 minutter, og går gjennom treningsøkten.

De yngste lagene (5-9 år) får besøk av trenerveileder og/eller barnefotballeder etter avtale. Eldre lag kan booke ved å ta kontakt.

Arnt Ove Ivesdal (alle aldersgrupper), 91718431 / ivesdal@bogafjellil.no
Lars Fisketjøn (5-12 år), 91623700 / lars.fisketjon@bogafjellil.no

I løpet av vinteren kommer trenerveilederne også til å arrangere Grasrottrenerkurs 1 og Grasrottrenerkurs 2 internt i klubben for våre trenere. Vi kommer tilbake med datoer og påmelding.