Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte onsdag 23.mars kl. 1900

Styret innkaller herved til årsmøte i Bogafjell IL onsdag 23.mars kl. 1900

Se vedleggsliste for saksdokumenter

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se Lov for Bogafjell IL.Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder kontaktes på styreleder@bogafjellil.no


Velkommen til årsmøte!