Klubbhåndbok

Endelig kan vi presentere første utgave av klubbhåndboken

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboken er også et levende dokument, så etterhvert som nye spørsmål eller problemstillinger dukker opp, så vil dette også innlemmes i klubbhåndboken.

Du finner klubbhåndboken i menyen, og på https://www.bogafjellil.no/klubbhandbok