Parkering og trafikksikkerhet

Like sikkert som at vi går en mørkere årstid i møte er det at faren for alvorlige ulykker rundt idrettsanlegget øker. Det er alt for mange som går og sykler uten refleks, og det er alt for få som bruker hjelm. Ser egentlig sykt rart ut når man kommer syklende til trening MED leggbeskyttere på og UTEN hjelm.

I tillegg vil vi gjerne minne om at det ikke er lov å kjøre ned, eller parkere ved ungdomsskolen.
Dette skaper utrolig mange unødig farlige situasjoner hvor fortau, sykkelvei, gående og kjørende møtes.