Stor suksess med Grasrottrener 3

Bogafjell Idrettslag har i november arrangert Grasrottrenerkurs 3 med hele 22 deltakere.

NFFs grasrottrenerstige består av fire trekvelderskurs som gir trenerkompetanse for barnefotball, samt åpner springbrettet for de som ønsker å søke seg videre til UEFA B-kurs. Etter at Bogafjells trenerveiledere, Arnt Ove Ivesdal og Lars Fisketjøn, i vår startet arbeidet med å utdanne flest mulig av klubbens trenere gjennom grasrottrenerstigen, har vi nå allerede over 20 trenere med grasrottrener 3-kompetanse.

I vår var også over 20 deltakere med på henholdsvis Grasrottrener 1 og Grasrottrener 2. I løpet av første halvår i 2023 blir det arrangert nye utgaver av kurs 1 og 2, der vi oppfordrer alle klubbens barnefotballtrenere til å melde seg på, samt at vi planlegger å arrangere Grasrottrenerkurs 4 i løpet av 2023.

Denne høstens Grasrottrenerkurs 3 besto av egenarbeid via e-læring, gruppe- og plenumsdiskusjon, samt praksis på treningsfeltet med spillere fra henholdsvis G2011, G2012 og J2008 som flinke objekter. Kursholder Arnt Ove Ivesdal er veldig fornøyd med gjennomføringen.

– 22 deltakere på Grasrottrenerkurs 3 er veldig bra. Dette er et viktig tiltak for klubben, vi håper og tror at trenerne selv sitter igjen med mye nyttig etter kurset, og ikke minst at spillerne tilbake på treningsfeltet får godt utbytte av at trenerne går på kurs, sier Ivesdal.

Han roser deltakerne for deres engasjement, innsats og positive bidrag underveis i kurset.

– Det er helt avgjørende for kurset at deltakerne er aktive, og byr på seg selv. I alle de tre kursene vi har arrangert i år, har vi fått stor gevinst av å samle trenere på tvers av ulike kull og lag i klubben vår. Trenerne våre er frivillig foreldre med veldig ulik bakgrunn, og det er en stor styrke at vi kan samles til slike diskusjoner. Alle lærer av hverandre, og vi som arrangerer kursene lærer også mye av deltakerne, sier Ivesdal.

De nye grasrottrener 3-trenerne i Bogafjell Idrettslag er Ivan Vricic (G2015), Petter Bø Berge (G2012), Tore Espedal (G2016), Glenn André Stangeland (G2010, G2013, J2015), John Arild Breimo (J2010), Harald Bjørge (G2011, G2013), Jon Christian Johnsen (J2009), Øyvind Horve (J2009), Knut Roald Bøe, Leif Midbrød (G2008, G2012), Sardar Khalili (G2011, J2013), Eirik Ege Larsen, Joar Moberg (G2008), Sigbjørn Paulsen (G2008), Jørn Tore Berget (G2011), Benjamin Svendsen (G2006/2007), Øyvind Gjerde (G2014), Ståle Rostøl (J2008, G2011), Arne Nese (G2010), Thomas Breivoll (G2010), Jan Rune Antonsen (G2009, G2014)