Nytt verktøy for å håndtere varsling om kritikkverdige forhold

Bogafjell IL er nå inkludert i et nytt felles varslingssystem for alle organisasjoner tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Gjennom systemet “Mitt Varsel” sikrer vi nå at eventuelle varslinger blir håndtert på en grundig og seriøs måte. Vi har også mulighet til å deligere varsel videre til f.eks Rogaland Fotballkrets, Håndball SørVest eller andre.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Mobbing/trakassering
  • Diskriminering
  • Vold/trusler
  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på idrettslagets etiske retningslinjer eller normer
  • Brudd på ulike lover (personopplysning, forurensing, korrupsjon mm.)

Link til varslingsportalen ligger i menyen under medlem

Du kan også komme direkte til varslingsportalen via https://bogafjellil.no/varsling

Bilde: Norges Idrettsforbund

Les gjerne mer om varslingssystemet på NIF sine sider