MyGame

Det har i det siste vært en god del medieoppslag rundt MyGame og hvordan dette er tenkt innført i norsk breddeidrett. I korte trekk er intensjonen at NIF ønsker å sikre at strømming av idrettsarrangement foregår i kontrollerte former.

Derimot viser medieoppslag og annen informasjon at MyGame har flere barnesykdommer som krenker personvernet til utøverne. I tillegg er det vesentlig å spørre seg hva nytteverdien av å strømme alle idrettsarrangement fra og med 15 år, sett opp mot de negative sidene.

Styret i Bogafjell IL har behandlet spørsmålet og besluttet at vi reserverer Bogafjell IL som klubb. Det betyr at det som standard ikke vil bli strømmet noen kamper gjennom MyGame hvor Bogafjell’s lag er involvert. Det er mulig at kamera fremdeles blir montert ettersom det er kommunen som eier anleggene vi spiller på, men vi vil samtidig oppfordre Sandnes kommune til å følge vårt eksempel og avvente innføring av MyGame.

Styrets vedtak:

Slik MyGame er presentert så tilfører dette lite eller ingen nytteverdi for Bogafjell IL. Vi ønsker å tilrettelegge for at publikum ser kamp på arenaen fremfor på stremingstjeneste. I tillegg er det flere unødvendige risikoelementer med systemet, og dette veid opp mot mangel på nytteverdi gjør at styret ikke tillater at MyGame etableres på våre aktiviteter.