Styremedlemmer søkes

Bogafjell Idrettslag er en av de viktigste arenaene for det sosiale miljøet i bydelen vår. Målet er at flest mulig skal være med lengst mulig og kjenne seg trygg og sett av engasjerte og aktive trenere og foreldre.

Styret i klubben forvalter dette oppdraget og legger rammene for alt som skjer fra garderobe til treningsfelt og kamp. Nå trenger vi to nye styremedlemmer for å erstatte de som har gjort en flott innsats og nå skal tre av.

Vi er opptatt av å finne deg som kjenner at du motivert for å “ta en for laget” i bydelen. Vi synes også det viktig at vi har kjønnsbalanse i styret i klubben vår fordi det gir et bredere perspektiv og bedre beslutninger.

Det er også et viktig signal til barna våre om de verdiene vi har; Hånd i hånd mot nye mål.

Ta kontakt med leder i valgkomiteen hvis du kjenner at en styrerolle i klubben vår er noe du kan brenne for.

valgkomite@bogafjellil.no