Tiki-taka-Leif er månedens ildsjel

Vi pleier si at det er de samme fjesene vi alltid ser på fotballbanen på Bogafjell. Og vi pleier si at han eller hun er på banen hele tiden. Det er fordi vi har mange, dedikterte fotballtrenere i Bogafjell idrettslag, som hver og en brenner for å skape god aktivitet på treningsfeltet. Men den som er på banen kanskje aller mest, er Leif Midbrød.

Leif kom inn i klubben i 2013, da han, sammen med en ivrig trenergruppe, startet opp 2008-kullet. Her er de fremdeles en stor gjeng med både spillere og trenere, og stiller to 11er-lag i Gutter 15-serien i 2023. Det er sterkt å holde et så stort kull samlet, så langt opp i ungdomsfotballen. Da yngstesønnen begynte med fotball i 2017, ble Leif med som assistenttrener også på 2012-kullet.
Det som kjennetegner Leif som fotballtrener er at han har et stort engasjement for kvalitet i treningsøktene. Han er svært godt forberedt til øktene, og belest på de store utviklingstrendene i internasjonal fotball. Særlig har han en forkjærlighet for posissjonsspill, og den Barcelona-inspirerte stilen som populært kalles tiki-taka. Dette har også ført til at han har tatt et ekstra ansvar for etterutdanning og videreutvikling av klubbens fotballtrenere. To ganger har han arrangert trenerkurs der han har invitert Rune Mikkelsen fra Tiki-taka-akademiet til Bogafjell. I tillegg til flere trenerforum og trenerkvelder i kafeen. Senest nå i vinter har et titall av klubbens trenere deltatt på et kurs i posisjonsspill.
Fra 2015 til 2017 satt han i fotballutvalget, blant annet som trenerkoordinator i barnefotballen, og var med på å utvikle flere av de største Bogafjell-suksessene. Leif har spilt en sentral rolle i oppstarten av fotballakademiet, som har blitt en enorm suksess for idrettslaget. Han har hatt ansvar for rekrutteringsdagene. Og det er han som har laget malen for fordeling av treningstid i barnefotballavdelingen, og dette er en suksessoppskrift hvert år. Og han har vært svært delaktig i videreutviklingen av fotballskolen, som er en fantastisk happening for fotballavdelingen to ganger hver sesong. Fra 2015 til 2018 hadde han ansvaret for fotballskolen, inntil det ble innført en ny ordning der klubbens 11-årskull hvert år har ansvar for skolen.
– Leif brenner for å skape god fotballaktivitet, og han er veldig flink til å få ting gjort – med kvalitet. Han har gjort, og gjør fortsatt veldig mye godt arbeid, både for de lagene han selv er med og trener, samt for hele fotballavdelingen. Han stiller alltid opp, og har et stort engasjement både på treningsfeltet og i møterommene. Leif har allerede vært en svært viktig brikke for idrettslaget vårt i mange år, og vi kommer til å ha stor nytte og glede av å ha han med oss også i årene som kommer, sier daglig leder Arild Sværen.
I tillegg er det nok ingen som har måkt fotballbanene på Bogafjell oftere. Snøen får knapt lagt seg før snøskuffen finnes fram fra boden.