Ny mann på akademiet

Endelig kan vi presentere Øystein Andreassen som ny mann på akademiet.
Øystein er 52 år og kommer opprinnelig fra Storhaug, men bor nå på Bogafjell.

Han har tidligere jobbet 34 år i Posten, og har hatt flere jobbengasjement de siste årene både i forhold til flyktningmottak, psykisk helse og rus. I tillegg har han også hatt engasjement både som besøkshjem og støttekontakt i over 10 år.

Fotballmessig har han en solid bakgrunn fra Brodd helt fra han var en liten gutt og frem til seniorfotball hvor han står med hele 314 kamper, noe som kvalifiserer til 10 plass på adelskalenderen i Brodd.
Han har også spilt for Mastra og Tasta.

Han har vært hovedtrener og assistenttrener på A-lagene til de samme klubbene (Brodd, Mastra og Tasta) i 14 år.

Øystein er nå ansatt i 50% stilling hos oss på akademiet og kommer til å kombinere det med jobb på flyktningmottaket på Hå.

Masse velkommen til oss Øystein!!