Tidenes første årets ildsjel

Årsmøtet i Bogafjell idrettslag tildelte klubbhistoriens første ildsjelpris til Kjell Inge Oftedal

Under vårens årsmøte fikk daglig leder Arild Sværen forsamlingens tilsagn til å dele ut den første årets ildsjel-prisen i Bogafjell idrettslags historie. Ildsjel-prisen skal etter planen deles ut som en tradisjon ved hvert årsmøte i årene framover. Den første utmerkelsen ble tildelt sittende styreleder Kjell Inge Oftedal.

– Vi har mange fantastiske frivillige i Bogafjell IL, og det er mange jeg har lyst til å skryte mye av. Men vi har bare én “Kjelli.” Han er et unikum, som både får ting gjort, og sørger for at folkene rundt ham trives. Både som trener og styreleder tar han på seg arbeidsoppgaver langt utover sine ansvarsfelt, og legger ned en stor innsats hver dag for klubben vår, argumenterer Arild Sværen.

“Kjelli” som alle kaller han, har vært en del av idrettslaget i ti år, og tatt stadig større verv i klubben. Trener og lagleder fra 2007, styremedlem og altmuligmann fra 2016 og styreleder fra 2020. I et hurtigvoksende idrettslag med over 1000 aktive medlemmer, og flere hundre frivillige trenere og ledere, er Kjelli ledestjernen, frontfiguren og lagkapteinen vår.

– Det er enormt mange gode ressurser på Bogafjell, og vi skal alle sammen være både stolte og takknemlige for alt det dugnadsarbeidet som legges ned, sier styrelederen.

Selv legger han også ned utallige dugnadstimer, både på idrettsanlegget og i Spond.

– Min største motivasjon for å bruke så mange dugnadstimer på dette, er barn og unge i Bogafjell bydel. Det å involvere seg i lokalsamfunnet, og forsøke å bidra til trygge rammer og et bredt aktivitetstilbud, gir veldig mye energi tilbake. Og at man i tillegg blir godt kjent med alle medborgere i området, både unge og voksne, er også utrolig kjekt. Å gå på butikken for en liten handletur tar gjerne 40 minutter lengre tid, men jøjje meg så mange kjekke samtaler det blir, sier Kjelli.

Han kom inn i idrettslaget første gang i 2013, da eldstedatter Othilie gikk i første klasse, og hadde lyst til å begynne med fotball. I starten var det fellestrening med guttene i gymsalen på Buggeland skole, men etter hvert som foreldrene så at flere jenter var med et par treninger, for så å forsvinne ut igjen, ble det besluttet å etablere eget jentelag. Siden den gang har Kjelli vært med som trener og lagleder. 

– Jeg har et spesielt engasjement for kvinnefotball, og synes det er utrolig spennende hvor mye bra som skjer rundt på de forskjellige lagene på Bogafjell, sier han.

Othilie er fast innslag på A-laget, samtidig som hun fortsetter å bøtte inn mål for J17-laget. Yngstedatter Vilde Iren spiller i et over 30 jenter stort kull på J2011, der både mor og far er aktive i trenerteamet.

– Nå er stort sett hele familien på feltet hver eneste dag. Det er alltid en trening eller en eller flere kamper. Jeg er fremdeles med 2007-jentene, og er også med så ofte jeg kan på 2011-jentene, sier han.

Like mye for sin rolle på feltet, som for sin enorme jobb for organisasjonen Bogafjell idrettslag, er han tildelt prisen for årets ildsjel. Kjelli har lagt ned så mye arbeid, som så mange lagledere, trenere, foreldre og spillere nyter godt av. I 2016 ble han valgt inn i styret, og fra 2020 har han vært styreleder.

– I 2016 ble jeg spurt om jeg ville stille til valg til styret i klubben. Jeg ble da valgt inn som styremedlem, og startet med å oppdatere nettside og hjelpe med å få litt struktur på informasjonsflyten. Vi jobber mye for å forsøke å ha en god struktur i klubben. Ting skal være forutsigbart. For eksempel har vi fått etablert en klubbhåndbok slik at alt som gjelder for Bogafjell idrettslag står nedfelt en plass, sier Kjell Inge Oftedal