Kjemperessursen Hans er månedens ildsjel

Hans Skjæveland har vært trener både på barnetrim, håndball og fotball, og gjør en enormt viktig jobb for Bogafjell ILs ressursgruppe.

Det er hele 18 år siden Hans Skjæveland første gang påtok seg verv for Bogafjell idrettslag første gang da han startet som trener for barnetrimgruppen der eldstedatteren begynte i gymsalen på Bogafjell skole allerede i 2005.

Siden ble han med som trener i håndballen i 2009, først som assistenttrener for Silje Wittenberg da hun startet lag for gutter og jenter født 2002. Etter hvert ble det eget gutte- og jentelag, der Hans ble trener for jentene, en rolle han hadde helt fram til 2019, da jentene var blitt 17 år.

Og på fotballbanen har han vært trener for 07-kullet sammen med flere andre helt siden kullet startet opp, og fram til i dag. Nå er han hovedtrener for 07- og 06-kullet som ble slått sammen forrige sesong.

– Dette er en utrolig flott gjeng på omkring 35 spillere og mange kjekke voksne. Også sesongene med håndballjentene var utrolig kjekke og lærerike år. Jeg hadde ikke håndballbakgrunn selv, og lærte mye disse årene og fikk være med på de første årene for Bogafjell IL som håndballklubb, sier Hans Skjæveland.

Han har en av de lengste CVene i klubbens historie, og har i tillegg til sine mange bidrag som trener, også gjort seg bemerket både i møte- og styrerom.

– Hans har blitt brukt i de fleste roller et idrettslag trenger, og er like stødig uansett hvilket verv han påtar seg. I tillegg er han en knakende kjekk kar, som gir mye til alle som er rundt ham. Når Hans snakker, lytter alle. Han er virkelig med og former det flotte idrettslaget vi har blitt til, sier daglig leder Arild Sværen, som overrakte gavekort som synlig tegn på månedens ildsjel i august. 

Som styremedlem hadde Hans ansvar for å lede prosessen rundt visjon og verdier for idrettslaget. 

– Som en relativt ung klubb i sterk vekst var min tanke at en visjon og verdier er viktig å ha som grunnmur for arbeidet idrettslaget gjør og skal gjøre. Dette var også veldig kjekt arbeid, og klubben jobbet en fram en visjon og noen verdier som vi kan være stolte av og som vi får mye positiv respons på, sier Hans.

Positiv respons får Bogafjell IL også på ressursgruppen idrettslaget startet opp i 2021, der Hans har vært med fra oppstarten, og nå er leder for. Dette er en gruppe bestående av personer tilknyttet idrettslaget, som har ulike kompetanser knyttet til arbeid med barn og unge. 

– Gruppen skal gi kompetanse til alle våre trenere og ledere i det som handler om voksenrollen. Altså hvordan leder vi barne- og ungdomsgrupper. Hvordan vi møter barna og ungdommene i klubben vår, hvordan snakker vi til dem og så videre. Som fotball- eller håndballtrener er man kanskje trygg på selve idretten, og hva som kreves for å være trener, men man er kanskje ikke like trygg på hvordan man håndterer en gruppe når det er utfordringer i det sosiale samspillet mellom spillerne. Dette skal ressursgruppen være en støtte til trenerne og lederne våre. Visjonen og verdiene våre er grunnlaget for hvordan ressursgruppa jobber med disse problemstillingene, forklarer Hans.

Ressursgruppen arrangerer temakvelder for alle voksne i idrettslaget der nettopp voksenrollen er tema, og disse samlingene er det Hans som leder. I tillegg kan gruppen kontaktes av det enkelte lag dersom de har utfordringer de trenger råd/veiledning/tips/kompetanse. 

– Det har vært veldig god respons på gruppas arbeid, og vi blir benyttet av flere lag som tar kontakt, sier han.

I sin aktive spillerkarriere for Ganddal IL var Hans kjent for alltid å bytte drakt i pausen, men heldigvis for oss i Bogafjell bytter han (nesten) aldri klubb. Det skal vi være veldig takknemlige for, ettersom han legger ned enormt mange timer hvert år for ungene i idrettslaget vårt.

– Det går med mange timer i uka på arbeidet, en vanlig uke er antakelig 10-12 timer. Men det samme gjør mange andre i Bogafjell IL også, vi er heldige her i klubben som har mange engasjerte og meget flinke folk. Spesielt årene da jeg både var i styret og håndball- og fotballtrener var travle. Men samtidig er jeg opptatt av at folk tenker litt annerledes om det å engasjere seg som frivillig i et idrettslag. Hvis man klarer å tenke at man bruker tiden sin til å skape et godt tilbud og miljø for barna og ungdommene i lokalmiljøet sitt, med alt det positive de medfører, gir det stor mening å bruke timene i uka på dette. Du er der stort sett samtidig med egne barn, og får fulgt dem opp på en unik måte. Vi som er frivillige i idrettslaget er utrolig viktige for barna og ungdommene, og det gir en god følelse å være med på. For meg er det lite som gir mer mening enn slikt arbeid. Når barna er ferdige med sin tid i idrettslaget, og vi som foreldre på et tidspunkt trekker oss ut, tror jeg det er få som på sine gamle dager tenker tilbake på tiden i Bogafjell IL og sier til seg selv at «Jeg skulle brukt mindre tid på barna mine og kompisene deres.»

Og det er ikke bare barna som nyter godt av de voksnes frivillige innsats.

– I tillegg er det en veldig god arena for oss voksne også. Alle kan bidra med noe; enten man står i kiosken, tar ryddedugnaden, hjelper med sosiale arrangementer, eller er i styret. Kanskje opplever du at du ikke strekker til rent fotball- eller håndballfaglig, men du er kanskje en som har et godt øye for det rent praktiske på treningene, og sørger for at kjegler er på plass før øvelser og fjerner dem til neste. Dette gir god flyt i treningen og det kommer spillerne til gode.  Du treffer mange andre voksne som gir deg en god sosial arena. Alle de kjekke voksne rundt deg gjør det ekstra kjekt å være med på å bidra. Voksne vennskap oppstår også i idrettslaget vårt, ikke bare mellom barna og ungdommene, sier Hans.