Bogafjell IL styrer mot Kvalitetsklubb sertifisering

De siste månedene har en dedikert arbeidsgruppe bestående av Arild, Arnt Ove, Åse og Kjelli jobbet svært målrettet for å få fremdrift i arbeidet med å få Bogafjell IL godkjent som en sertifisert Kvalitetsklubb.

I Norsk Fotballforbund (NFF) refererer begrepet “Kvalitetsklubb” til en sertifiseringsordning og et kvalitetsprogram som er utviklet for å heve kvaliteten på norske fotballklubber. Dette programmet har som mål å hjelpe fotballklubber med å utvikle seg på en bærekraftig måte, både på og utenfor banen. Kvalitetsklubb-programmet er delt inn i ulike nivåer, og klubbene kan jobbe seg oppover i systemet ved å oppfylle visse kriterier og standarder.

Kvalitetsklubb-programmet i NFF fokuserer på flere områder, inkludert:

  1. Sportslig utvikling: Dette omfatter utviklingen av unge spillere, treningskvalitet og sportsplanlegging.
  2. Organisasjonsutvikling: Klubbene må ha en god administrasjon og organisasjonsstruktur.
  3. Anlegg og utstyr: Klubbene må ha tilfredsstillende fasiliteter og utstyr for både spillere og støtteapparat.
  4. Klubbgjennomføring: Dette omfatter klubbenes evne til å gjennomføre arrangementer og aktiviteter i henhold til NFFs retningslinjer.
  5. Fair Play og verdier: Klubber som deltar i programmet må fremme fair play og fotballens verdier.

Klubber som oppfyller kravene og standardene i Kvalitetsklubb-programmet kan motta en sertifisering og bli anerkjent som “Kvalitetsklubb”

For Bogafjell sin del så ser vi at vi allerede har etablert masse gode rutiner som kreves for å bli sertifisert Kvalitetsklubb, så mye handler om å sette ting mer i system for å sikre en sunn og god klubb for fremtiden. I tillegg har arbeidsgruppen jobbet med å få på plass det som mangler på sertifiseringsordningen.

Kvalitetsklubbordningen drives av Norges Fotballforbund, men vi ser at alt som gjøres og alt vi som klubb etablerer for å bli sertifisert er universellt og er til stor nytte både for fotball- og håndball avdelingen i klubben.

Status pr nå er at arbeidsgruppen har levert inn på samtlige punkter i ordningen og klubben skal nå evalueres av NFF. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi kan.

Les mer om sertifiseringsordningen her