Ressursgruppen blir lagt merke til

En av de mange tingene vi er utrolig stolt av i Bogafjell, er alt det gode arbeidet Ressursgruppen legger ned.

Ressursgruppa er ment å ha en støttefunksjon til trenere og lagledere som opplever at de står overfor utfordrende situasjoner rundt barn og ungdom der de er usikre på hvordan det er lurt å håndtere dem.

Ressursgruppa består av personer tilknyttet idrettslaget som har mye erfaring og ulike kompetanser knyttet til barn og ungdom i sårbare situasjoner, samt trener- og lagledererfaring.

Ressursgruppa kan jobbe direkte med veiledning/råd overfor disse utfordringene til lag/trenere/lagledere som ønsker det. Ressursgruppa kan også bli brukt til å jobbe mer indirekte mot lag/lagledere som ønsker å få en større kompetanse og forståelse for hvordan vi kan møte barn og unge i ulike faser av livet.

Ressursgruppa ledes av Hans Skjæveland, og verdien av å ha en slik gruppe blir lagt merke til langt utover vårt eget nærområde.

Fredag 16.februar arrangerer Norges Fotballforbund, Rogaland sitt årlige kretsting, og i forbindelse med fagdagen er Hans invitert til å snakke litt om hvordan Bogafjell driver ressursgruppe.

Det er også flere naboklubber som er interessert og ønsker mer informasjon om våre erfaringer.

Tusen takk til hele ressursgruppen.
Dette er jammen noe å være VELDIG stolt av!!

Faksimile gjengitt etter tillatelse fra Sandnesposten

Adrian Hima

Klubben blir lagt merke til i kretsen: – Ser på det som en anerkjennelse

Leder av ressursgruppen i Bogafjell IL, Hans Skjæveland. Foto: Adrian Hima

I Bogafjell IL har de en egen ressursgruppe som kan bistå trenere og lagledere. På kretstinget er de invitert til å prate om arbeidet.

For tre år siden startet Bogafjell IL en egen ressursgruppe for idrettslaget. Den er ment å ha en støttefunksjon til trenere og lagledere som opplever at de står overfor utfordrende situasjoner rundt barn og ungdom.

I idrettssammenheng er gruppen ganske unik. Derfor er leder av gruppen, Hans Skjæveland, invitert til kretstinget 16. februar for å fortelle om hvordan de driver arbeidet.

Selve gruppen ble opprettet som følge av en slåsskamp for tre år siden.

– Mange av de involverte var medlemmer i klubben. Da hendelsen skjedde, var det flere av trenerne i klubben som begynte å tenke hva dette var for noe, og hva det ville bety for klubben, forteller Skjæveland.

I dag består gruppen av fem medlemmer hvor alle medlemmene har erfaring og kompetanse innenfor barn og ungdom. Selv jobber Skjæveland i dag som rådgiver i kommunen innenfor oppvekst.

Disse er med i ressursgruppen:

  • Hans Skjæveland
  • Kristine Gramstad
  • Jørn Tore Berget
  • Anders Brueland
  • Margunn Bjørgå

Gruppen har også samarbeidet med Bogafjell ungdomsskole og i tillegg er de invitert til Sandved IL for å dele sine erfaringer med dem.

– Vi synes det er kjekt å være med å bidra, samtidig viser det en anerkjennelse til gruppen for det arbeidet som er blitt gjort til nå. Vi ser på temakveldene som er blitt arrangert at mange har fått nye tanker rundt voksenrollen, forteller Skjæveland.

Alle skal gjennom

I Bogafjell IL er målet at alle trenere og lagledere skal gjennom første del av temakvelden som er på våren. Del to blir arrangert på høsten, men det er ikke obligatorisk å delta på. Det er anslått at i hvert fall over 100 trenere i klubben har fullført temakveldene så langt.

– Første del ses på med lik linje som grasrottrenerkurset som blir arrangert i fotball, forteller Skjøveland.

Hovedsakelig blir det tatt opp ulike temaer når trenere og lagledere møter på problemer som ikke handler om det som skjer på idrettsbanen. Det kan være hvordan man står overfor sosiale dynamikk.

– Det handler om det som man kanskje ikke lærer om på trenerkursene, men som det gjerne er det mest krevende å jobbe med, sier Skjæveland.

Spesielt viktig er voksenrollen overfor barne- og ungdomsgrupper. Skjæveland peker på at det å være trygg i sin voksenrolle er ekstremt viktig i arbeid med barn og unge.

– Som fotball- eller håndballtrener er man kanskje trygg på selve idretten, og hva som kreves for å være trener, men man er kanskje ikke like trygg på hvordan man håndterer en gruppe når det er utfordringer i det sosiale samspillet, sier han videre.

Skjæveland peker på at det å være trygg i sin voksenrolle er ekstremt viktig i arbeid med barn og unge. Foto: Adrian Hima

Flest mulig, lengst mulig, best mulig

I en artikkel fra Idrettsforbundet fra 7. november 2023 tar de opp hvordan idretten kan spille en nøkkelrolle, ta et stort samfunnsoppdrag, og være en løsning på utenforskapet.

Artikkelen peker videre på ungdomsvolden i Sverige som kan smitte over til ungdomsmiljøer i Norge ifølge politiet. Målgruppen for rekruttering omhandler gjerne barn og ungdom som har falt utenfor.

– Noe av poenget med ressursgruppen handler om å ha en helhetstenkning med best mulig, flest mulig, lengst mulig, sier Skjæveland.

– Vi tenker at for å ha flest mulig gående så trengs kompetansen om ungdommer. Dersom spillerne er trygge på at du liker de så har de en større forutsetning for å ikke slutte på laget, legger han til.

Trenere og lagledere får også en innføring i to akser som kan brukes i møte med barn og unge. På den ene siden er gode relasjoner, varme og omsorg, bry seg, og å vise interesse.

På den andre aksen handler det om grensesetting, kontroll, forventninger, og det å stille krav til spillerne.

Denne modellen kalles for den autoritative voksenrollen, en av verdens mest anerkjente modeller/teorier om hvordan man skal møte barn og unge.

– Jeg tenker med det vi vet fra forskning så kan du ha høye krav og forventninger, samtidig skal du være en trygg arena hvor spillerne får møte vennene sine og ha det trygt, det er ikke noen motsetninger.

Teller ikke antall saker

Det er hele 18 år siden Hans Skjæveland første gang påtok seg verv for Bogafjell idrettslag første gang da han startet som trener for barnetrimgruppen der eldstedatteren begynte i gymsalen på Bogafjell skole allerede i 2005.

I dag er han med og trener G19-lagene i klubben. Det nærmere et times lange intervjuet med Sandnesposten gjør at treningen starter uten ham.

– Hvilke effekter har dere sett gjennom arbeidet i ressursgruppen?

– Vi har ingen spesifikke målinger hvor vi teller antall saker per lag. Det kan være saker som oppstår, men som ikke vi hører om. Samtidig kan det være flere henvendelser vi får inn for da er det folk som er bevisste på ressursgruppen, da kommer sakene mer tett på, forteller han.

– Hvilke råd har du til andre klubber som ønsker å starte et lignende opplegg?

– Jeg tror alle klubber vil ha folk som kan sitte i en slik type gruppe. Antall medlemmer vil kanskje variere fra klubb til klubb med tanke på størrelse, men alle har en spesiell kompetanse som de kan være med å bidra med, forteller Skjæveland avslutningsvis.