Rutiner for lagkonto

Sende reiseregning

Be om refusjon for utgifter

Sjekke hvor mye vi har på lagkonto

Hva er reglene rundt lagsponsor?