I det ligger det mye. Hånd i hånd sier noe om vi er i et felleskap. Vi driver med lagidretter, og da trenger vi å jobbe sammen i alt vi gjør. Barna skal hjelpe hverandre som medspillere. Vi skal gjøre hverandre gode.

Vi vil være der for hverandre, for barna og for voksne. Det sier også noe om at idrettslaget er en sosial aktør der vi er mange som er avhengig av hverandre. Vi voksne kan aktivt fremme positiv samhandling mellom barna og ungdommene våre gjennom å være gode rollemodeller. Dette krever at vi er bevisste vårt ansvar og den påvirkning vi har på spillerne.

Noen ganger møter man utfordringer som det kan være vanskelig å lese seg frem til svaret på, og noen utfordringer kan det også være vanskelig å snakke med trener eller lagleder om.
Det kan for eksempel være utfordringer knyttet til familieøkonomi som gjør at man ikke får betalt klubbkontingent eller treningsavgift. Eller det kan være koblet til sykdom som gjør man behøver tilrettelegging, eller at man ønsker å få dekket kostnader i forbindelse med ledsager, eller noe annet som behøver tilrettelegging/støtte.

Vi har mål om å være et svært inkluderende idrettslag og håper vi skal klare å finne et rom til alle hvor de kan oppleve mestring, lagånd, utfordringer og glede.

Har du noe på hjertet så er det bare å fylle ut skjemaet nedenfor så skal vi forsøke å hjelpe til så godt vi kan. Det du skriver i skjemaet blir kun sendt til medlemsansvarlig som garanterer for at alle forespørsler blir håndtert 100% konfidensielt. Dersom forespørselen behøver å bli avgjort av styret, vil du bli varslet og kan selv velge om du ønsker at forespørselen skal forbli anonymisert eller ikke.