Videre skal et slikt dokument sikre lik tilnærming av omtalte saker i hele Bogafjell IL.
Planen skal være kjent for alle i organisasjonen og det forutsettes at planen inngår som en del av arrangementsstrategien ved alle arrangementer i regi av Bogafjell IL, enten det er i Bogafjellhallen eller andre steder.