Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert. 

Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Lagledelsen kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar og det bør derfor alltid være med andre voksen-ressurser som har ansvar for reiseledelse. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige. 

 

Retningslinjene vil etterhvert innlemmes i klubbhåndboken.