Du kan kontakte oss på flere måter.
Du kan enten kontakte oss direkte via Facebook messenger eller du kan sende oss en e-post til post@bogafjellil.no

Ønsker du å kontakte daglig leder kan dette lettest gjøres via dagligleder@bogafjellil.no eller telefon 90660319.
Hvis du ønsker å kontakte styret kan du sende til styreleder@bogafjellil.no

Hvis du ønsker å komme i kontakt med noen på et spesielt lag, kan du finne det ved å søke opp laget under den aktuelle idretten og velge Laginfo