Nye medlemmer må selv melde seg inn via nettsiden ved å klikke på «Bli medlem» i menyen.
Dette for at nye medlemmer må godkjenne medlemsvilkårene og ta stilling til publisering av bilder etc. (personvern)

Helt nye medlemmer som er i prøveperiode trenger ikke å melde seg inn som medlem før de har bestemt seg for at de ønsker å fortsette.
OBS! Nye spillere i prøvetid som ikke er innmeldt som medlem får da heller ikke tilgang til Spond, så beskjed om treningstidspunkt etc. må formidles manuelt.