Dersom du ønsker å ta bort en utøver fra et lag, kan du bare slette denne fra den aktuelle gruppen i Spond.

Dersom utøveren er medlem i andre lag beholdes disse.

Dersom utøveren ikke er medlem i andre lag vil medlemmet bli meldt ut av klubben