Denne innmeldingen gjelder for helt nye trenere og lagledere.
Dersom du allerede er eller har vært trenger/lagleder i klubben og skal legge til roller eller lag, gjøres det via denne siden.

Etter at skjemaet for nye trenere/lagledere er fyllt ut vil du motta en e-post i forhold til prosessen videre med politiattest etc.