Dette skjemaet brukes dersom en trener/lagleder enten endrer rolle, endrer lag eller skal legges til på et lag.