Dersom du ønsker å ta bort en hospitant, kan du bare slette denne fra den aktuelle gruppen i Spond.