Noen ganger er man uheldig og skader seg enten på trening eller kamp, da er det viktig å vite både hva man skal gjøre først og ikke minst hvilke muligheter, alternativer og rettigheter man har videre.

Bogafjell IL har et veldig godt samarbeid med Klinikk ProAktiv på Bogafjell. De bistår klubben, trenere og utøvere både med kunnskap, skadeforebygging, undersøkelse, behandling og opptrening i forbindelse med skade.

Klinikk ProAktiv tilbyr også gratis skadefri treningsveiledning for alle medlemmer under 16 år.
Medlemmer over 16 betaler egenandel.
Les mer om skadefri treningsveiledning her

Telefonnummer til Klinikk proAktiv er 51608400

Forebygging

Det aller viktigste er å gjøre det man kan for forsøke å ikke bli skadet.
Et strukturert oppvarmingsprogram bør være en del av enhver treningsøkt og kamp. Dette reduserer skaderisikoen med opptil 50 %.

Det ligger veldig gode program for skadefri oppvarming på skadefri.no med egne program for

Fra 13 års alder er det aktuelt å maksimere effekten av skadeforebyggende trening. Vår samarbeidspartner Klinikk proAktiv kan skreddersy et styrketreningsprogram som er både tilpasset deg og idretten din. Dette vil ikke bare forbygge skader, men også forbedre din idrettsprestasjon

Førstehjelp

Når uhellet først er ute så er tiden en viktig faktor. Rask behandling reduserer både skadeomfanget og tiden det tar før utøveren er tilbake i aktivitet.

I tillegg vil en god akutt behandling gjøre det lettere for medisinsk helsepersonell å stille tidlig presis diagnose (noe som er vanskelig hvis det mye hevelse på skadeområdet)

Det er viktig at støtteapparatet rundt lagene kjenner til prinsippene ved akutt førstehjelp. All akuttskadebehandling skjer etter de såkalte PRICE – prinsippene. Målet med denne behandlingen er å:

  • Redusere smerter
  • Begrense indre blødninger
  • Legge grunnlaget for god rehabilitering

PRICE står for Protection (beskytte), Rest (hvile), Ice (is), Compression (kompresjon) og Elevation (elevasjon).

God akutt behandling krever at en er godt forberedt med tanke på kunnskap og har førstehjelpsutstyr i umiddelbar nærhet.

Legevakt?

Ved mistanke om større eller alvorligere skader, som (større) brudd, skulder ut av ledd eller åpne sår som skal sys, bør legevakt oppsøkes. Det kan kort nevnes at de aller fleste akutte skader kan behandles etter PRICE prinsippene (med evt smertestillende for å få søvn). Neste morgen kan eventuelt skaden koordineres av vår samarbeidspartner Klinikk proAktiv (de kan blant annet henvise til akutt røntgen eller legespesialist på sykehuset).

Angående hodeskader bør trenere og støtteapparat sette seg inn i SCAT5/CRT5 som er et standardisert verktøy for utøvere med mistanke om hjernerystelse. Hvis man mistenker en hjernerystelse skal utøveren avslutte all aktivitet. Om symptomene (hodepine, svimmelhet, kvalme, ustøhet, øresus og dobbeltsyn) eller tegnende (dårlig koordinasjon, bevissthetstap, kramper, langsom tale, endret personlighet, følelsesutbrudd) fortsetter eller blir verre, bør utøveren oppsøke legevakt.

Telefonnummeret til legevakt er 116 117

Behandling

Informasjon om de mest vanlige skadene i de ulike idrettene ligger under www.skadefri.no

Sjekk gjerne spesielt det som ligger under

Det anbefales å ta direkte kontakt med Klinikk proAktiv slik at tidlig og riktig diagnose blir stilt. Dette sikrer tidlig adekvat behandling slik at utøveren raskest mulig blir spilleklar igjen.

En trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt med Klinikk proAktiv. På klinikken jobber det såkalte primærkontakter (Manuellterapeut, Kiropraktor) som har mulighet til å henvise til:

  • Radiologiske undersøkelser (røntgen, MR, CT)
  • Legespesialister for videre undersøkelser eller vurdering for en evt operasjon

Forsikring og skademelding

Husk at som medlem i Bogafjell IL er du dekket av forsikringsordningen med henholdsvis Norges idrettsforbund, Norges fotballforbund og Norges håndballforbund.

Les mer om forsikringsdekning og vilkår her

Der står også veiledning for hvordan man går frem for å registrere skaden hos det aktuelle forbundet.

Opptrening/rehabilitering

Når skaden er registrert hos forbundet så er Klinikk Proaktiv på Bogafjellsenteret en av de få klinikkene som er tilknyttet idrettens skadetelefon hos NIF. Bogafjell IL har avtale om prioritert tilgang til gunstige betingelser hos Klinikk proAktiv.

Klinikk ProAktiv, telefon 51608400

Spilleklar

Klinikk Proaktiv besitter en solid idrettsmedisinsk kunnskap og vil derfor også være en veldig god partner for å hjelpe til med å vurdere om en utøver er spilleklar eller ikke.