Bogafjell Fotballakademi tilbyr fotballtreninger på dagtid i ukedager.
Spillerne kommer direkte fra skolen og det vil være voksne tilstede fra kl 13.
Tilbudet gjelder for gutter og jenter fra 2 klasse til 7 klasse.

Ordningen legger opp til plass til å gjøre lekser, et sunt måltid, akademisk fotballtrening med tilhørende undervisning.

Det kan være verdt å merke seg at fotballakademiet er for alle, men er best egnet for gutter og jenter med interesse for fotball. Akademiet vil skille seg litt fra en vanlig FFO ved at det vil ligge en akademisk fotballopplæring i grunn.

Akademiet legges opp med faste dager for forskjellige kull og man kan velge mellom 1, 2 eller 3 dager pr.uke.

Fordelingen er som følger:

Mandag, torsdag og fredag er åpent for alle.
Tirsdag er for 2.-3.-4.klasse
Onsdag er for 5.-6.-7.klasse
Det vil være plass til maks 45 barn pr. dag
Akademiet har en måneds oppsigelsestid og påmeldingen er bindende.

Merk at det kan forekomme fotografering og filming av eleven og det må svares på skjemaet dersom dette ikke er ønskelig for deres barn.

AKADEMIET NÆRMERE FORKLART:

Akademiet skal være en fritidsordning med høy sportslig kvalitet. I akademiet skal det legges vekt på at barna skal lære fotball gjennom teori og morsomme praktiske øvelser ute på kunstgresset på Bogafjell. Det vil i hovedsak bli fokus på fotballteknikk, bevegelighet/motorikk/koordinasjon og spillforståelse. Skoleringsplanen på akademiet skal følge Bogafjell ILs eget treningsopplegg for barnefotball.

LEKSESTØTTE

Etter skoletid vil barna ha mulighet til å gjøre lekser i Bogafjellhallen med voksne/ungdommer tilstede.

MÅLTID

Det vil bli servert enkle måltider etter skolen bestående av frukt, brødmat og melk/juice.

ANSATTE/BEMANNING

Det vil være tilstede en voksen/ungdom pr. 15 barn som enten er trener eller som er spiller i Bogafjell IL.

OPPMØTE

Foreldre må selv sørge for at barna kommer på plass. Det vil ikke bli arrangert henting.

FRADRAG PÅ SKATTEN

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Familie-og-helse/Barn/Foreldrefradrag-kostnader-til-pass-og-stell-av-barn/Fritidsordning-for-barn-i-idrettsforeninger-og-lignende-gir-foreldrefradrag-fra-2014-/
FERIER/PLANLEGGINGSDAGER

Fotballakademiet vil tilby utvidede åpningstider både morgen, formiddag og ettermiddag i forbindelse med skolenes ferier og planleggingsdager.
Tilbudet vil da selvfølgelig inneholde organisert fotballtrening men også andre aktiviteter som spilling, film, frilek.
Elever ved Bogafjell Fotballakademi er garantert plass de dagene de ønsker å gå.

Planlagt dagsplan for Akademiet:

Kl 12 30 – 14 30 Spillerne får sunn mat og har mulighet til å gjøre skolearbeid. Det vil være voksne til å hjelpe men det vil ikke være lærerkompetanse.

Egentrening og frilek på banen med en trener som passer på.

Kl 14 30 – 16 00 Fotballtrening med kvalifiserte trenere. Fotballøkten er temabasert og er en del av Bogafjell sin utviklingsstige. Det er fokus på trening og disiplin for å skape utvikling som skal ligge i bunn.

PRISER

Fotballakademiet betales forskuddsvis etter følgende satser:

1 dag pr. uke (20%)Kr.600 pr.mnd
2 dager pr. uke (40%)Kr. 1100 pr. mnd
3 dager pr. uke (60%)Kr. 1600 pr.mnd

SPØRSMÅL/HENVENDELSE

Evt. spørsmål vedrørende ordningen eller dette skjemaet sendes til akademiet@bogafjellil.no