Heldigvis har vi relativt lite skader hos oss, men når det allikevel skjer er det bra å vite om man har en forsikring som dekker behandling og oppfølging på en god måte.
Det er ikke alltid helt enkelt å ha en god oversikt over hvilke dekninger man har, så vi har forsøkt å lage et enkelt bilde.

Som betalende medlem i Bogafjell IL ligger det en rekke avtaler med ulike idrettsforbund. Det kan være Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Fotballforbund (NFF) eller Norges Håndballforbund (NHF). Merk også at det kan hende at man har privatforsikring eller forsikring dekket av arbeidsgiver som kan ha bedre dekning enn de kollektive avtalene.

Fotball

Barn (Mindre enn 13 år)

Alle medlemmer under 13 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen til Norges Idrettsforbund.
Forsikringen gjelder frem til den datoen man fyller 13.

Ungdom og senior (13 år og oppover)

Det året man fyller 13 går man automatisk over på en kollektiv forsikringsavtale med Norges Fotballforbund.
Dette er en lagsforsikring hvor alle spillere med gyldig medlemsskap inngår.
Man har også mulighet til å kjøpe en utvidet personlig forsikring.
Forskjellen er i all hovedsak ventetiden for oppstart av behandling etter skade er meldt.

Trenere og lagledere

Trenere i fotball har samme vilkår som alle andre med grunnforsikring når de er betalende medlem som trener eller lagleder.
Det er viktig å merke seg at denne dekningen vil dekke skader som oppstår i sammenheng med aktiviteter som er naturlig for rollen som trener og ikke for en som aktivt deltar i spillet.

Håndball

Barn (Mindre enn 13 år)

Alle medlemmer under 13 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen til Norges Idrettsforbund.
Forsikringen gjelder frem til den datoen man fyller 13.

Ungdom og senior (13 år og oppover)

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens til Norges Håndballforbund fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16 (det betales ikke lisens til de to sistnevnte før laget er kvalifisert).

Personlig lisens/forsikring finnes i tre ulike nivå, Lise, Lise+ og Super.
Forskjellene er ventetiden for oppstart av behandling etter skade er meldt, i tillegg til hvor store beløp som blir dekket for ulike skader/utredninger/behandlinger.

Trenere og lagledere

Trenere i håndball for lag under 13 år er forsikret gjennom barneforsikringen til Norges Idrettsforbund med samme vilkår.
Det er viktig å merke seg at denne dekningen vil dekke skader som oppstår i sammenheng med aktiviteter som er naturlig for rollen som trener og ikke for en som aktivt deltar i spillet.
Trenere for lag over 13 år må løse personlig lisens hos Norges Håndballforbund for å være forsikret. Det er samme vilkår som for spillere.

Barnetrim

Barn (Mindre enn 13 år)

Alle medlemmer under 13 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen til Norges Idrettsforbund.
Forsikringen gjelder frem til den datoen man fyller 13.

Les mer:
Barneforsikringhttps://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
Fotballhttps://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
Håndballhttps://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/