Bogafjell IL tar datasikkerhet og personvern på alvor, spesielt med tanke på at vi har mange barn som medlemmer. I forhold til datasystemer hvor det registreres medlemsdata bruker vi kun systemer som er godkjent av Norges Idrettsforbund til dette formålet.

I et idrettslag vil det også bli tatt bilder og film som publiseres enten via klubbens offisielle kanaler som denne nettsiden, Facebook sider, Spond, Instagram, Twitter eller andre aktuelle sosiale medier, eller f.eks et lags lukkede facebook/spond gruppe e.l.

Bilder som publiseres skal være av “naturlig art”, altså f.eks situasjonsbilder rundt den aktuelle idretten, lagsturer eller lignende.

Dersom vedkommende person eller personer på bilde kan identifiseres kan det kun publiseres dersom det foreligger en skriftlig samtykkeerklæring.

Klikk her for å lese Idrettens bransjenorm for dataregistrering