Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i idrettslaget, og vi er takknemlig for at du vil si fra.
Vi vil også behandle alle innsendte varslinger på en nøytral og professjonell måte.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Mobbing/trakassering
  • Diskriminering
  • Vold/trusler
  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på idrettslagets etiske retningslinjer eller normer
  • Brudd på ulike lover (personopplysning, forurensing, korrupsjon mm.)

Du kan velge å være anonym. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Du kan være anonym så lenge du selv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå.

Bogafjell IL bruker systemet MittVarsel som er et fellessystem for idrettslag og særforbund tilknyttet Norges Idrettsforbund. Les mer om MittVarsel og hva et varsel er her.