Velkommen til et aktivt og inkluderende idrettslag på Bogafjell. Vi tar mål av oss å være et samlingspunkt for bydelens barn og unge og vi er stolte av at vi, på tross av vår unge alder, nå er det nest største idrettslaget i Sandnes. Over 1000 ivrige medlemmer og engasjerte voksne skaper et yrende liv i Bogafjellhallen så vel som på fotballbanene våre.

Vi har fokus på utvikling av ferdigheter gjennom breddeidrett. Dette har gitt resultater!

Kretsmester i fotball, håndball på regionsnivå samt gode resultater i turneringer både nasjonalt og internasjonalt har bidratt til at klubben har blitt satt på kartet. Enda viktigere for oss er imidlertid at vi er det raskest voksende idrettslaget i byen.