Kommunikasjon er viktig, og derfor er det også viktig å ha noen tanker om hvordan vi kommuniserer

Bogafjell Idrettslag skal være en seriøs aktør både på og utenfor banen.
Det skal være enkelt for alle medlemmer og andre interessenter å finne god og riktig informasjon uten å måtte forholde seg til et utall plattformer.
Det skal også være tydelig hvem som er avsender, enten det er klubb, lag, eller individ.

For å lette dette arbeidet har vi utarbeidet en “Kommunikasjonsprofil” for klubben.
Denne inneholder veiledning for hvor klubben publiserer informasjon i tillegg til hvordan vi ønsker at andre tilknyttet klubben skal publisere informasjon.
Det betyr at om man er trener, lagleder eller annet og f.eks skal ha et foreldremøte så finnes det ferdige presentasjonsmaler i Powerpoint som vi ønsker at alle skal bruke.

HÅND I HÅND – MOT NYE MÅL

 

Klikk på bildet nedenfor for å lese for kommunikasjonsprofil