Årsmøtet er vår høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. For å ha stemmerett ved årsmøtet må man ha fylt 15 år, være medlems av idrettslaget i minst èn måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf §3 (1) i Lov for Bogafjell IL.

Ut over det er idrettslaget ledet av et hovedstyre.
Hovedstyre består av leder, nestleder, kasserer, leder fotballutvalg, leder håndballutvalg og styremedlemmer.

Daglig leder og øvrige ansatte rapporterer til hovedstyret.