Alle sponsoravtaler for lag skal klareres på forhånd av sponsoransvarlig (sponsor@bogafjellil.no). Sponsoransvarlig sammen med kasserer avgjør om avtalene inngås som direktesponsing, dugnad eller fond/premie.

Direktesponsing

Dersom et lag får penger, klær eller andre verdier fra en bedrift eller privatperson ved direktesponsing, tilfaller 25% av verdien klubben som klubbstøtte.

Dugnad

Et lag kan motta penger, klær eller andre verdier som betaling for en utført dugnad. Dugnaden må imidlertid være i samsvar med verdien på godtgjørelsen. Tildekket direktesponsing ved å utføre en minimal dugnad for urimelig høy godtgjørelse for å unngå klubbstøtte, vil ikke bli tillatt.

Fond

Dersom et lag søker støtte i et fond e.l. tilfaller beløpet laget i sin helhet.
En forutsetning er at fondet er tilgjengelig for alle.

Premier

Dersom et lag vinner støtte enten ved avstemming eller tilfeldig trekning regnes det som premie og laget beholder 100% selv.

Generelt

  • Inntektene fra sponsor skal stå på konto hos Bogafjell IL. Kasserer er behjelpelig med fakturering av sponsor, samt utbetaling til det enkelte lag (mot bilag).
  • Klubbens kasserer samt en ansvarlig for det enkelte lag fører kontroll med det enkeltes lags konto.
  • Opphører laget og det står penger inne på lagets konto, tilfaller disse klubbkassen.
  • Det enkelte lag kan ikke selge reklameplass på sin egen drakt. Sponsorlogoer kan trykkes på overtrekksjakke, genser, bukser eller shorts. Husk at sponsor dekker trykkekostnadene.
  • Lag kan ikke selge sponsorplass til produkter/firma som er i direkte konkurranse med våre hovedsponsorer uten å klarere dette med disse samt sponsoransvarlig.
  • Før det enkelte lag går ut og søker sponsor skal de klarere med sponsoransvarlig slik at ikke andre har snakket med nettopp denne sponsoren, for å unngå at flere søker samme sponsor der det ikke er naturlig.
  • Gratis «lagpakker» gitt av f.eks Sparebank Vest eller Gjensidige, kan ikke brukes i regi av Bogafjell IL. Slike tildelinger skal godkjennes av sponsoransvarlig.
  • Det er ikke lov å bruke Bogafjell IL logo på annet tøy enn fra klubb-kolleksjonen.

 

For spørsmål rundt lagsponsing, kontakt sponsor@bogafjellil.no