Bogafjell Idrettslag

Forventninger til dugnadsgjeng

Forventninger til dugnadsgjeng

Uten alle dere engasjerte og ansvarlige foresatte som er villig til å ta i et tak for klubben så hadde vi ikke hatt noe klubb. Den jobben dere gjør er ekstremt viktig!

I tillegg tror og håper vi at de som er med på dugnad også opplever dette som en positiv opplevelse. Man treffer masse blide barn, og man får også muligheten til å treffe andre foreldre i bydelen.

Dugnad i forhold til kioskdriften kan bestå av to aktiviteter. Enten så kan man bli bedt om å bake noe til en spesiell dag, eller så kan man bli bedt om å bemanne kiosken i et gitt tidsrom.

Bogafjell IL har organisert kioskdriften slik at hvert lag/kull blir tildelt en eller flere uker hvor de er ansvarlig for kioskdriften. Dette vil stå i en dugnadsoversikt sammen med hvilke dager som er aktuelle og hvilken åpningstid som gjelder for den enkelte dagen. Deretter er det lagleder som er ansvarlig for å bemanne de enkelte postene i dugnadsoversikten med navn og telefonnummer. Hvordan laglederen velger å gjøre dette kan variere, men det vanligste er at man som foresatt får en melding om hvilken dugnad man er satt opp på og når dette er, og hvis tidspunktet ikke passer, så er det den enkeltes ansvar å bytte internt i laget.

Viktig å huske på for de som skal ha dugnad/kioskdrift:

  • Vær forberedt (lese våre rutiner og prosedyrer på forhånd)
  • Sørg for at kiosken er innbydende og at hele sortimentet er trukket frem
  • Les om hvordan kassen fungerer (egen link på dette)
  • Vær presis, husk å bytte internt hvis tidspunkt ikke passer
  • Vær nøye med hygiene (les egne rutiner for dette)
  • Vi er et momsregistrert selskap. Er derfor viktig at ALLE salg blir registrert på kassen, både kontant, kort og Vipps. Også viktig at dersom vi får hjelp av barn i kiosken, så må voksne passe på hva som blir slått inn.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift