Når vi nå henvender oss til dere medlemmer så er det for å stake ut kursen videre.
Hva gjør vi nå? Skal vi drive videre på samme måte eller skal vi nå begynne å ta steget videre? For å kunne ta disse beslutningene er styret nødt til å få hjelp av medlemmene sine. Vi står foran flere store oppgaver som vi er helt avhengig av hjelp fra personer utenfor styret i diverse grupper.


Nytt banedekke på nedre bane
Flere har ytret behov for å skifte dekke på nedre bane. Det er et krav at banen må være minst 10 år for å kunne søke om spillemidler på dette. Det er derfor ikke aktuelt helt enda men vi ønsker allerede nå å starte arbeidet med å finne leverandør og dekke type priser ol.

Finansiering er også noe vi vil å starte planlegging av allerede nå slik at det bare er å trykke på startknappen når tiden er inn for nytt dekke.

Vi ser derfor etter minst 5 personer som kan danne en arbeidsgruppe som kan jobbe med dette.

Send mail til leder-fotball@bogafjellil.no for å melde deg til tjeneste eller hvis du har spørsmål


Ekstra spille/treningsflate for fotballen.
Siden klubben vår stadig vokser i antall medlemmer samtidig som de eksisterende medlemmene blir eldre og krever større spilleflater så tvinger det seg frem et behov for ny bane med kunstgressdekke på.

Vi ser derfor etter minst 5 personer som kan danne en arbeidsgruppe som kan jobbe med dette.

Send mail til leder-fotball@bogafjellil.no for å melde deg til tjeneste eller hvis du har spørsmål


Nytt og bedre lys på nedre bane
Årsmøte har godkjent at det skiftes lys på nedre bane. Dette er planlagt å gjøre før høstmørket kommer for fullt i år.

Vi ser derfor etter 2 personer som kan danne en arbeidsgruppe som kan jobbe med dette.

Send mail til leder-fotball@bogafjellil.no for å melde deg til tjeneste eller hvis du har spørsmål


Garderober/lager/kaffee/ toalett og forsamlingssal ved nedre bane
Vi har sett på om det kan være et behov for et service bygg med diverse faseliteter ved nedre bane. Det er utarbeidet et arbeidsdokument som det ønskes at vi jobber videre med.

Vi ser derfor etter 5 personer som kan danne en arbeidsgruppe som kan jobbe med dette.

Send mail til leder-fotball@bogafjellil.no for å melde deg til tjeneste eller hvis du har spørsmål


HÅND I HÅND – MOT NYE MÅL