Tidligere har hvert enkelt lag administrert sine egne lagkasser.
Dette har da vært kontoer som står registrert på privatpersoner tilknyttet hvert enkelt lag.

Dette er uheldig av mange årsaker, blant annet påvirker det skatten til personen som har kontoen registrert på seg.

I tillegg er det både et lovkrav fra NIF, og et krav fra NFF i forhold til Kvalitetsklubb, at all økonomi inkludert lagkasser skal gå via klubben.

Vi endrer derfor rutinene våre på dette og går over til at lagkassene administreres av klubben. Rent praktisk fungerer det slik at hvert enkelt lag får et avdelingsnummer som brukes på inn- og utbetalinger.
Penger som idag står på eksisterende lagkontoer i privat regi overføres til klubbens konto og merkes med avdelingsnummeret.

Dette påvirker selvfølgelig ikke lagets økonomi, og laget får fremdeles inntektene fra for eksempel Spond Cashback. Forskjellen er bare at midlene står i klubbens navn, på lagets «konto».

Mer info om hvordan man håndterer dette praktisk ligger i menyen under «Lagledelse» og «Økonomi». Vi sender også litt mer informasjon til trenere og lagledere i forhold til avdelingsnummer etc.