Dette er et ledd i Norges Idrettsforbunds regelverk rundt godkjente medlemssystemer med virkning fra 01.01.2020. Kort fortalt kreves det at alle medlemmer tilknyttet idrettsnorge må være registrert med fødselsnummer i medlemsregisteret som deretter blir synkronisert med databasene til Norges Idrettsforbund. I utgangspunktet er omtrent alt som før, bortsett fra at der hvor man tidligere hadde en god del dubletter i medlemsskapene vil det nå være mye enklere å være sikker på at hvert medlem kun er registrert en gang.

I forhold til personvern så vil fødselsnummer aldri være synlig for noen i Bogafjell IL.
Fødselsnummeret vises med fødselsdato og maskert fødselsnummer, f.eks 100109*****

For ytterligere spørsmål, kontakt medlem@bogafjellil.no