Tittelen var «Flest mulig, lengst mulig, best mulig». I prioritert rekkefølge. Foredraget startet naturlig nok med Braut Haalands imponerende start i Tyskland, men de som hadde forespeilet seg en time med hvordan en skulle utvikle en toppspiller ble møtt av noe helt annet. Berntsen var like stolt over at av 40 stykker som startet som 7-åringer var det fortsatt 40 spillere igjen når de ble 16 år. Han poengterte flere ganger viktigheten av å skape trygghet, samt se alle spillerne på laget. Jamfør Bogafjell ILs verdier og visjoner

Fotball er først og fremst en sosial arena som skal være gøy. Dette skaper en plattform en så kan utvikle spillere videre og stimulere til egenaktivitet der endeproduktet er lidenskap for fotballen. Viktigheten av at spillerne bruker tid på banen uten innblanding av trenere ble poengtert. Det ble også referert til forskning som viser en sterk korrelasjon mellom tid brukt på egenaktivitet i idretten og nivå senere i livet.

Som trener er du en leder som skal se, inspirere, oppmuntre og utfordre. Snakk med spillerne, ikke til. Ha fokus på lek og glede, ikke fall for fristelsen til å gjøre det for alvorlig for tidlig (selvkritikk etter selvrefleksjon, red. anm.). Bygg relasjoner til alle spillerne og bidra til selvregulering og refleksjon.

Fotballfaglig er det viktig å øve på rett komponent til rett tid. Se bilde. Prioriter i henhold til spillernes alder. Ikke glem at biologisk alder varierer med minst to år i forhold til kronologisk alder. Det finne sikkert noen på vårt fjell også som er sene i utvikling ikke ulikt Harry Kane. 

Viktigheten av differensiering ble nevnt. Fokus på mye spill-øvelser, samt teknikk. Vekting av konkurranse-pregede øvelser, gjerne med krav med ball.

Når spillerne ble noe eldre ble laget delt inn i bredde og elite-lag. Beslutningen om hvilket nivå en enkeltspiller skulle delta på ble ikke tatt av trenerne eller foreldre, men av spilleren selv. Den store forskjellen var antall treninger per uke. Treningene ble for øvrig lagt til samme tider slik at en opprettholdt det sosiale samspillet mellom alle på kullet. En delte bevisst ikke inn i en A og B-lag med i forhold til trenere. Alle trente alle. 

Alt i alt; en veldig spennende kveld og forhåpentligvis fikk de fleste noe de kan ta med seg i trenergjerningen.