På grunn av restriksjoner rundt korona ønsker vi forhåndspåmelding til årsmøte slik at vi har kontroll på hvor mange som kommer og kan iverksette nødvendige smittetiltak.

Man melder seg på årsmøtet ved å registrere seg i Spond gruppen for årsmøtet. Det kan enten gjøres ved å klikke her, eller ved å legge inn gruppekode DPBSS. Alternativt kan man melde seg på ved å sende navn og telefonnummer til medlem@bogafjellil.no

Møtet er åpent for alle medlemmer.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. se idrettslagets lov §5-8

Les mer om regelverket her

Fullstendig saksliste/agenda ligger i årsmøtedokumentene nedenfor.