Lørdag 24.oktober kl. 12:30

Klubben vil være representert med flere nøkkelpersoner som forteller om barnefotballen i Bogafjell, og barna får en god mulighet til å utforske og leke med ball. Vi etablerer eget jentelag allerede fra første trening.

For at kullet skal få det best mulig trengs det mange foreldre som kan bidra på treningene.
Alt fra hovedtrener for kullet, trenerassistenter, lagleder, tidtakere og skoknyttere er det behov for.
Jo mer hjelp og engasjement ungene får desto bedre trivsel og kvalitet blir det.

Smittevern

Som følge av strenge smittevernregler er det kun tillatt å ha med seg en foresatt pr. barn i oppstarten.
Vi kommer også til å skille gutter og jenter på hver sin banehalvdel. Ellers er det veldig viktig at alle følger generelle smittevernsregler og anvisninger fra trenerne på feltet.

For spørsmål, eller påmelding i andre årsklasser, send en e-post til barnefotball@bogafjellil.no

Her kan dere registrere barn født i 2015 som vil begynne på fotball høsten 2020.

Oppmøte ved hovedbanen ved Bogafjellhallen.