Hånd-i-hånd fondet skal bidra til at alle får mulighet til å være med i idrettslaget vårt, selv om man skulle ha utfordringer med økonomi eller andre ting. I tillegg ønsker vi på lengre sikt at fondet skal kunne bidra til andre positive initiativ i bydelen også utenfor idrettsarenaen.

Tusen hjertelig takk til Bogafjell Sokn for pengegave på 5000 kroner til Hånd-i-hånd fondet og for at vi fikk mulighet til å fortelle litt om idrettslaget. Vi ser virkelig frem mot et veldig godt samarbeid med både kirken og andre organisasjoner i området.