Bogafjell IL håper at våre trenere og støtteapparat prioriterer dette og at flest mulig (helst at alle lag er representert) får med seg flest mulig av de webinarene som blir satt opp. Dere vil motta en egen invitasjon pr. webinar direkte i Spond.

Vi har satt sammen et spennende program med foredragsholdere fra bl.a. Olympiatoppen, Norges idrettsforbund, UiS og helsevesen. Vi satser på en blanding av fysiske og digitale møter. Sammen kan vi gjøre en forskjell – bli med!

Program for våren 2021

Januar:»Det viktige samspillet»
Hvordan balansere trening, ernæring og en kropp i utvikling? Utfordringer og muligheter når puberteten setter inn. Vi tar også for oss spiseforstyrrelser blandt idrettsungdom. Forebygging, tegn og tiltak. Hvordan gjennomføre «den vanskelige samtalen».

Februar:»De umulige barna»
Utagering, vold, dårlige holdninger og mobbing på trening. Årsaker, ansvar og verktøy til å å takle ressurskrevende oppførsel på trening.

Mars: «Den gode rollemodellen»
Trygg på trening, holdninger og trenervett. En kveld til ettertanke og inspirasjon for såvel trener som materialforvalter.

April: «Den tunge ryggsekken»
Psykisk (u)helse spiller en mer framtredende rolle i samfunnet. Bli bedre rustet til å møte idrettsungdom med tung last i den mentale ryggsekken. Du kan være den ene!

Mai: «Den gode relasjonen»
Om å skape gjensidig tillit. Hvor ligger ansvaret for trivsel, lagbygging og tilhørighet.

Juni: «Den indre driven»
Hvordan lykkes med å trigge den indre driven? Er den medfødt eller kan den skapes?