Oppdatering 27.mai 2021

Nasjonale regler og anbefalinger går til nivå 2.
Dette innebærer noe høyere maxantall, og noe åpning for kamper mot andre kommuner.

 

Status – Barne- og Ungdomsfotball (0-19 år)

 • Utendørs treninger kan gjennomføres som normalt.
 • Seriekamper satt opp av kretsen kan gjennomføres.
 • Treningskamp er tillatt, men kun mot lag i Sandnes kommune eller lag fra små nabokommuner som har grense til Sandnes og som ikke har noen andre motstandere i sin egen kommune, og som har samme smittenivå som Sandnes. Ved tvil, kontakt post@bogafjellil.no
 • Tillatt med tilskuere, max 200 (...) inkl. spillere/støtteapparat men likevel ikke flere enn at alle kan holde minst èn meters avstand til hverandre til enhver tid. (tolkes strengt)
 • Minst 1 meters avstand utenfor treningssituasjoner
 • Alle skal følge Bogafjell ILs regler for kampgjennomføring.
  Legg spesielt merke til hvordan banene skal bygges opp med 2 meter rød sone mellom kampene/teknisk sone.
 • Øvrige koronavettregler gjelder.

Status – Seniorfotball (20+ år)

 • Utendørs treninger kan gjennomføres kun dersom man kan holde minst 1 meters avstand gjennom hele treningen.
  Gjelder også i treningssituasjon, garderobe mm.
 • Max 30 spillere i hver gruppe.
 • Alle kamper utsatt inntil videre. 
 • Øvrige koronavettregler gjelder.

Status – Fotballakademiet

 • Samme som barne- og ungdomsfotball

Status – Håndball

 • Treningskamp er tillatt, men kun mot lag i Sandnes kommune.
 • Tillatt med tilskuere, max 100 personer i hallen inkl. spillere/støtteapparat.
 • Barn og ungdom kan trene innendørs, men i grupper på max 20 personer (trener telles ikke med)
 • Flere grupper à 20 personer kan trene samtidig, men da med god avstand mellom gruppene (mer enn 2 meter, helst skillevegg)
 • Må organiseres slik at ulike grupper kommer og går til ulike tider slik at vi unngår trengsel ved dører etc.
 • Minimum 2 meters avstand mellom personer når man ikke driver idrettsaktivitet, f.eks i pauser, garderober etc.
 • Utendørs aktivitet kan gjennomføres, da med samme retningslinjer som for fotball.
 • Alle skal følge Bogafjell ILs regler for kampgjennomføring.

 

Møterom og styrkerom

 • Kafèen kan nå brukes til lagsammenkomster/møter med max 20 deltagere, men allikevel ikke flere deltagere enn at samtlige kan holde minst 1 meter avstand til enhver tid.