Oppdatering 18.juni 2021

Nasjonale regler og anbefalinger går til nivå 3.
Dette innebærer for vår del tilnærmet helt normal aktivitet, inkludert seniorfotball.
Sandnes kommune beholder strengere tiltak på enkelte områder til og med 27.juni, men dette påvirker ikke idrett.

 

Status – Barne- og Ungdomsfotball (0-19 år)

 • Utendørs treninger og kamper kan gjennomføres som normalt.
 • Tillatt med tilskuere, men likevel ikke flere enn at alle kan holde minst èn meters avstand til hverandre til enhver tid.
 • Minst 1 meters avstand utenfor treningssituasjoner
 • Alle skal følge Bogafjell ILs regler for kampgjennomføring.
  Legg spesielt merke til hvordan banene skal bygges opp med 2 meter rød sone mellom kampene/teknisk sone.
 • Øvrige koronavettregler gjelder.

Status – Seniorfotball (20+ år)

 • Utendørs treninger og kamper kan gjennomføres som normalt.
 • Tillatt med tilskuere, men likevel ikke flere enn at alle kan holde minst èn meters avstand til hverandre til enhver tid.
 • Minst 1 meters avstand utenfor treningssituasjoner
 • Alle skal følge Bogafjell ILs regler for kampgjennomføring.
  Legg spesielt merke til hvordan banene skal bygges opp med 2 meter rød sone mellom kampene/teknisk sone.
 • Øvrige koronavettregler gjelder.

Status – Fotballakademiet

 • Samme som barne- og ungdomsfotball

Status – Håndball

 • Treninger og kamper kan gjennomføres som normalt.
 • Tillatt med tilskuere, max 400 personer i hallen inkl. spillere/støtteapparat.
 • Må organiseres slik at ulike grupper kommer og går til ulike tider slik at vi unngår trengsel ved dører etc.
 • Minimum 2 meters avstand mellom personer når man ikke driver idrettsaktivitet, f.eks i pauser, garderober etc.
 • Utendørs aktivitet kan gjennomføres, da med samme retningslinjer som for fotball.
 • Alle skal følge Bogafjell ILs regler for kampgjennomføring.

 

Møterom og styrkerom

 • Kafèen kan nå brukes til lagsammenkomster/møter med max 20 deltagere, men allikevel ikke flere deltagere enn at samtlige kan holde minst 1 meter avstand til enhver tid.