Ungdomsrådet skal består av gutter og jenter fra både håndball og fotballavdelingen og skal selv få lov å være med å danne rammene for ungdomsrådet og hva det skal brukes til. Idèen er at ungdomsrådet møtes et par ganger i året, eller ved behov og diskuterer og kommer med innspill på saker styret, håndballutvalget eller fotballutvalget ønsker innspill på. Samtidig skal ungdomsrådet også være et fritt talerør som kan fremme sine egne saker basert på hva barn og unge er opptatt av og som man synes at klubben burde fokusere på eller gjøre annerledes.

Frem mot etableringen av ungdomsrådet ønsker vi å tjuvstarte litt med å få med en ungdomsgruppe i arbeidet med jubileumsåret 2021 hvor Bogafjell IL fyller 20 år. Her er tanken å forsøke å sette barn og unges preg på året og hvordan vi ønsker å markere 20 årsjubilèet.

I første omgang har vi behov for 4 ungdommer (13-19 år) til å være med i jubileumskomitèen. Når vi har kommet godt i gang med jubileumsarbeidet vil representanter fra styret sammen med disse 4 ungdommene og sikkert litt flere ungdommer starte opp ungdomsrådet.


Har du lyst å være med å lage et fint 20 års jubileum for klubben?
Har du lyst å påvirke hvordan Bogafjell IL ser ut i fremtiden?
Har du lyst å lære mer om hvordan det er å drive og lede et idrettslag?

Da har vi veldig lyst å vite om det.

Send en e-post til Kjelli som er styreleder, så setter vi opp en gruppe slik at både gutter og jenter, fotball og håndball er representert. (kjelli@bogafjellil.no)