Oppmøte og treningstider

Det ene arrangementet, Fotballskolen for de yngste, starter fredag 11. juni klokken 17.00. Barn fra årskullene Gutter og Jenter 2014 til 2011 møter da på hovedbanen på Bogafjell for trening fram til klokken 18.30. Trener/lagleder på ditt lag har oversikt over hvor ditt barn skal møte, og hvem han/hun skal være på gruppe sammen med. Det er veldig viktig at alle barna møter direkte på den stasjonen de skal være når treningen starter. Vi oppfordrer til at barna ankommer anlegget få minutter før fotballskolen starter, og forlater anlegget umiddelbart etter at fotballskolen slutter. Ta med egen vannflaske.

 

De yngste trener på følgende tider:

Fredag 17.00 – 18.30.

Lørdag 09.30 – 12.30 (pause fra 10.30 til 11.30).

Søndag 13.00 – 16.00 (pause fra 14.00 til 15.00).

 

Det andre arrangementet, Fotballskolen for de eldste, starter fredag 11. juni klokken 19.00. Barn fra årskullene Gutter og Jenter 2010-2007 møter da på hovedbanen på Bogafjell for trening fram til klokken 20.30. Trener/lagleder på ditt lag har en oversikt over hvor ditt barn skal møte, og hvem han/hun skal være på gruppe sammen med.

 

De eldste trener på følgende tider:

Fredag 19.00 – 20.30.

Lørdag 13.00 til 16.00 (pause fra 14.00 til 15.00).

Søndag fra 09.30 – 12.30 (pause fra 10.30-11.30).

 

Banekart

Retning mot parkeringsplassen

Retning mot Bogafjellhallen

 

Smitteverntiltak

Det er gjort en omfattende jobb med smittevern, blant annet gjennom store dugnadsressurser til forsterket renhold før, under og etter hver aktivitet. Det er viktig at både barn og voksne gjør sitt ytterste for å følge alle restriksjoner. Syke personer eller personer med luftveissymptomer skal holde seg hjemme. God hånd- og hostehygiene er en forutsetning. Vi ber om at det er færrest mulig tilskuere tilstede på anlegget underveis. Ansvarlige for fotballskolen har alle telefonnummere, og kan ringe hjem dersom det blir behov.

 

Hver gruppe er på maks 20 spillere, og er fast gjennom hele helgen. Det skal være avstand mellom hver gruppe, og alle deltakerne må holde minst én meter avstand til alle som ikke er i egen gruppe. Innad i gruppen er det derimot innvilget et unntak fra avstandsanbefalingen, og unntaket gjelder både på og av banen.

 

Det er håndsprit ved alle innganger, og vi rengjør fotballutstyret mellom hver økt.

 

Ved spising sluses gruppene puljevis inn i Bogafjellhallen, og spiser med minst to meters avstand til andre grupper. På tribunen og i kioskkøen er det minst én meter avstand som gjelder mellom alle som ikke er i samme treningsgruppe under fotballskolen. Èn gruppe spiser oppe i kafeen, de øvrige nede i hallen. Gruppene blir henvist til sitt bord, og sitter ved bordet til de får klarsignal til å gå ut. Utendørs gjelder igjen alminnelig én-metersregel.

 

Ved toalettbesøk er det som hovedregel toalettene nede i garderobeanlegget under hallen som skal benyttes.

 

Det ble mange formaninger og beskjeder nå, og sånn er det vel i «disse korona-tider,» men først og fremst skal vi sammen skape en magisk fotballhelg for ungene i idrettslaget vårt. Vel møtt med store smil!

 

Spørsmål kan rettes til meg. Mvh Lars Fisketjøn, 91623700.